Premium Pharma - Laktoferin

Laktoferin

Laktoferin je glikoprotein sa snažnim afinitetom za vezivanje željeza. Dominantno se nalazi u mlijeku i kolostrumu sisara, kao i u tjelesnim tečnostima (suze, pljuvačka, sjemena tečnost, nosna, digestivna i vaginalna sluznica). Prvi put je izolovan 1939. godine iz kravljeg mlijeka, a tek dvije decenije kasnije ustanovilo se da je laktoferin glavni nosilac i rezervoar željeza u humanom mlijeku. Preko laktoferina iz mijleka majke, bebe dobijaju željezo neophodno za njihov rast i razvoj.

Daljim istraživanjima došlo se do vrlo interesantnih podataka koji se tiču uloge laktoferina u organizmu. Osim što utiče na homeostazu željeza u organizmu, laktoferin posjeduje i druge značajne osobine:

  • Antimikrobno
  • Imunomodulatorno
  • Antiinflamatorno
  • Antitumorsko djelovanje

1. Antimikrobna aktivnost laktoferina

Prvo otkriveno dejstvo laktoferina se odnosilo na njegovu ulogu u borbi protiv infektivnih bakterijskih uzročnika različitih oboljenja.

Antimikrobno djelovanje laktoferina se ispoljava kroz dva mehanizma:

  • Vezivanje slobodnog željeza, koje je neophodno za rast bakterija čime one ostaju bez hrane
  • Direktno vezivanje za površinu bakterijskih ćelija i uništavanje njihovih membrana.

Sa druge strane, laktoferin poboljšava rast i razvoj bakterija koje nemaju veliku potrebu za željezom, kao što su probiotske bakterije iz roda Lactobacillus i Bifidobacteria.

Iz ovog razloga, itekako ima smisla sve probiotske preparate kombinovati sa laktoferinom i uzimati ih zajedno.

Dalje, laktoferin snažno djeluje i na viruse, posebno na virus gripa Influence, herpes simplex, virus hepatitisa B i C, virus HIV-a i citomegalovirus. Trenutno se intenzivno ispituje njegovo dejstvo i protiv novog SARS-CoV 2 virusa. Antigljivično djelovanje laktoferina ogleda se u sprječavanju rasta i razvoja gljivice Candide albicans.

2. Imunomodulatorna aktivnost laktoferina

Dejstvo laktoferina na imunološke funkcije organizma je dobro istraženo. T i B limfociti su ćelije našeg odbrabmenog imunog sistema. Laktoferin djeluje na B limfocite (antitijela), kao i na T limfocite omogućavajući njihov pravovremen i snažan odgovor na infektivnog uzročnika. Također, povećava broj NK ćelija, takozvanih ćelija ubica, koje su odgovorne za direktno uklanjanje patogena iz organizma. Kada je potrebno pojačati imuni odgovor, kao što je slučaj kod infekcija, laktoferin ima sposobnost aktivacije cjelokupnog odbrambenog sistema. Nasuprot tome, kada je imuni sistem preaktivan, kao u slučaju alergijskih i atopijskih reakcija, laktoferin ima sposobnost da umiri imuni odgovor – i ova sposobnost laktoferina se zove imunomodulatorni efekat.

3. Antiinflamatorno djelovanje laktoferina

Inflamacija je zapaljenje, lokalna reakcija tkiva na povredu ili infekciju. Kada dođe do zapaljenja, organizam produkuje supstance koje se nazivaju citokini, koji, ukoliko se luče u većoj količini ili tokom dužeg vremenskog perioda, prave veliku štetu organizmu. Citokinska oluja se često spominje i kao glavni uzrok smrti mlađih COVID-19 pacijenata. Laktoferin ima odličnu sposobnost da smanji produkciju ovih štetnih citokina i time umiri inflamatorne (zapaljenske) procese. Neka od hroničnih upalnih stanja gdje laktoferin pronalazi svoju ulogu jesu i: reumatoidni artriris, zapaljenske bolesti digestivnog trakta, ateroskleroza.

4. Antitumorsko djelovanje laktoferina

Danas, veliki broj kliničkih studija potvrđuje antitumorsko djelovanje laktoferina. Sa jedne strane, laktoferin sam pokazuje snažan biološki efekat na sprječavanje nastanka kancera, pogotovo čvrstih malignih tumora. Sa druge strane, dodatak laktoferina postojećim hemioterapijama pojačava njihovo citotoksično i antitumorsko dejstvo, istovremeno pružajući zaštitu zdravim tkivima.

Laktoferin i žene

Laktoferin je bezbjedan za korištenje u trudnoći i tokom dojenja. Smatra se da je laktoferin učinkovitija i bolje podnošljivija zamjena za preparate željeza u trudnoći. Preparati koji sadrže željezo često izazivaju vrlo neprijatna neželjena dejstva kao što su bolovi u stomaku, mučnina i opstipacija. Laktoferin, s obzirom da nosi željezo u sebi, je bezbjedno, inovativno i dobro rješenje za tretman anemija u trudnoći, jer nema neželjenih efekata. Anemije se mogu pojaviti i tokom obilnih menstruacija, gdje laktoferin također pronalazi svoju primjenu.

Kod trudnica, zbog hormonskih i imunoloških promjena, često dolazi do poremećaja vaginalne mikrobiote što pogoduje nastanku vaginalnih infekcija. Uzimanjem laktoferina tokom samo 4 sedmice dolazi do normalizacije vaginalne mikrobiote i do sprječavanja nastanka vaginalnih infekcija, koje su posebno opasne u trudnoći jer mogu dovesti do prijevremenog porođaja ili spontanog pobačaja. Laktoferin poboljšava lokalni i sistemski imuni odgovor, dovodeći ženu u stanje balansa i zaštite tokom osjetljivog perioda trudnoće.

Da sumiramo, laktoferin je prirodni molekul, normalno prisutan u tijelu, koji ima antibakterijska, antivirusna, antigljivična, antiinflamatorna, antitumorska i imunomodulatorna dejstva. Bezbjedan je za korištenje u svim periodima života, nema neželjenih efekata tokom upotrebe, a posebno se preporučuje njegovo uzimanje tokom trudnoće jer služi kao rezervoar željeza i štiti ženu od nastanka urogenitalnih infekcija izazvanih raznim uzročnicima.