Premium Pharma - Lactobacillus crispatus

Lactobacillus crispatus

Lactobacillus crispatus je vrlo značajna probiotska bakterija iz roda Lactobacillus. Prirodno se nalazi u gastrointestinalnom i uro-genitalnom traktu. Danas, nakon više godina naučnih istraživanja, L-crispatus se smatra snažnim bioterapeutskim agensom. 

Od svih laktobacila, L. crispatus je najstabilniji u kiseloj sredini i produkuje najveću količinu H202 (vodonik peroksida).

80% oralno unijetog probiotika prolazi nesmetano kroz gastro-intestinalni trakt. Potrebno je oko 7-14 dana da se izvrši kolonizacija vaginalnog epitela. 

Vaginalna mukoza koja sadrži veliki i dominatan broj L. crispatus-a se povezuje sa dobrim zdravstvenim stanjem žena. Suprotno tome, nedostatak L. crispatus-a dovodi do pojave čestih vaginalnih infekcija. 

1. Ponavljajuće infekcije urinarnog trakta1

L. crispatus smanjuje ponavljajuće infekcije urinarnog trakta za 50%

2. Efikasan u borbi protiv bakterije Chlamydia trachomatis,2-3

L. crispatus sprječava rast i razvoj intracelularne bakterije Chlamydia trachomatis, najčešćeg seksualno-prenosivog uzročnika bolesti. L. crispatus je najaktivniji protiv klamidije u poređenju sa drugim laktobacilima. Produkuje mliječnu kiselinu i mijenja lokalni pH u smjeru kiselosti što dovodi do nepovoljne sredine za rast klamidije.

3. Sprječava razvoj gljivičnih infekcija uzrokovanih Candidom albicans 4-5

Smanjuje rast i razvoj kandide tako što podiže odbrambene sposobnosti vaginalnog epitela. (IL-8 i β-defensive)

4. Sprječava kolonizaciju uro-vaginalnog epitela bakterijom E. coli 6

Premium Pharma - Lactobacillus gasseri

Lactobacillus gasseri

Lactobacillus gasseri je normalni stanovnik reproduktivnog trakta žena. Ima izraženu ulogu u imunitetu, a produkuje i antibiotske supstance (laktocilin i gasericin A).

1. Helicobacter pylori infekcije 7

L. gasseri smanjuje produkciju proinflamatornih citokina TNF i IL-6 kod infekcije H. pylori i time smanjuje zapaljenske procese

2. Održavanje idealne tjelesne težine i sprječavanje gojaznosti 8-9

Smatra se da je L. gasseri jedan od ključnih faktora održavanja idealne tjelesne težine

3. Endometrioza 10-11

Smanjuje menstrualni bol kod pacijenata sa endometriozom. Također, L. gasseri inhibira rast endometrioznog tkiva.

Premium Pharma - Lactobacillus jensenii

Lactobacillus jensenii

Lactobacillus jensenii je probiotska gram pozitivna bakterija koja nastanjuje reproduktivni i digestivni trakt. Oko 23% ukupnog vaginalnog mikrobioma čini L. jensenii. Bolja kolonizacija reproduktivnog trakta ovom bakterijom povezuje se sa smanjenim rizikom od prijevremenog porođaja.

1. Inhibira rast i razvoj E. Coli onemogućavajući vezivanje za uro-vaginalni epitel 12

2. Izražena aktivnost protiv patogenih Enterococcus bakterija 13

L. jensenii produkuje Lactacin F, antimikrobnu supstancu koja snažno djeluje na  Enterococcus sp.

Premium Pharma - Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri je najrasprostanjenija probiotska bakterija u digestivnom traktu sisara. Vrlo je značajan za održavanje zdravlja digestivnog trakta jer inhibiše rast mnogih patogenih gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija. Ovo dejstvo ispoljava zahvaljujući produkciji potentnih antimikrobnih supstanci (reuterin, reutericin, reutericiklin).

Tokom prethodnih nekoliko decenija evidentno je smanjenje broja populacije L. reuteri zbog modernog načina života (upotreba antiobiotika, način ishrane, stres) što se odražava na zdravstveno stanje i povećanu incidencu inflamatornih bolesti.

1. Inhibira rast i razvoj Salmonella sppE Coli.14

Studije na životinjama pokazuju da L. reuteri pokazuje antimikrobno dejstvo ekvivalentno gentamicinu.

.

2. Produkuje vitamine B12 i B9 (folna kiselina)15

3. Smanjenje intenziteta infantilnih kolika16

Majke koje uzimaju L. reuteri tokom 4 posljednje sedmice trudnoće, rađaju bebe sa značajno slabijim intenzitetom grčeva i kolika.

Premium Pharma - Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus rhamnosus

L. rhamnosus je široko rasprostanjena probiotska bakterija u ljudskom organizmu. Posjeduje visok afinitet vezivanja za gastrointestinalnu i vaginalnu mukozu, a nastanjuje i uretru. Njegove koristi su mnogobrojne i uključuju:

1. Sprječava nastanak različitih vrsta dijareja (nakon upotrebe antibiotika, putnička dijareja, akutne, infektivne dijareje)17-18

2. Sprječava nastanak urinarnih infekcija 19-20

Djeluje direktno na patogene uzročnike (E Coli, Staph. saprophyticus), kao i formiranjem zaštitnog biofilma na mukozi.

3. HPV infekcije 21

Dugotrajna primena L-rhamnosus-a dovodi do povlačenja HPV virusa.

4. Sprječava bakterijske vaginoze 22

5. Sprječava vaginalnu kandidijazu 23

Premium Pharma - Lactobacillus paracasei

Lactobacillus paracasei

 1. paracaseije probiotska bakterija koja nastanjuje usnu duplju i gastrointestinalni trakt. Za razliku od ostalih laktobacila, karakteriše ga visoka termostabilnost. Može se pronaći u hrani i suplementima sada već 30tak godina unazad. Dobro je ispitan i naučno istražen, testiran na više hiljada ljudi. Ima značajnu ulogu u imunom odgovoru, kao i za zdravlje gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta.

1. Sprječava urinarne i vaginalne infekcije izazvane gljivicom Candida Albicans 24

2. Smanjuje incidencu infekcija gornjeg respiratornog trakta i poboljšava raspoloženje 25

3. Zaštitno djeluje na gastrointestinalnu sluznicu 26

4. Smanjuje simptome alergijskog rinitisa 27

Laktoferin

Laktoferin

Laktoferin je glikoprotein izgrađen od 700 aminokiselina. Ima veliki afinitet za vezivanje željeza. Laktoferin kao multifunkcionalan protein posjeduje antimikrobna, antibakterijska, antiviralna, antifungalna, antiparazitna i antikancerogena svojstva. Takođe, laktoferin posjeduje i enzimsku aktivnost i učestvuje u građenju imuniteta. Snažan je imunomodulator.

Laktoferin i trudnoća

Neravnoteža vaginalne mikrobiote u trudnoći javlja se zbog hormonskih i imunoloških promjena, a za posljedicu može imati pojavu vaginalnih infekcija. Prevencijom, pravovremenim prepoznavanjem i liječenjem vaginalnih infekcija u trudnoći značajno se može utjecati na smanjenje rizika od pobačaja i prijevremenog porođaja.

Zahvaljujući svom prebiotskom i antimikrobnom djelovanju, laktoferin u kombinaciji s probiotskim bakterijama, posebno onima iz roda Lactobacillus, vrijedna je pomoć ponovnom uspostavljanju ravnoteže vaginalne mikrobiote, a samim time i liječenju vaginalnih infekcija u trudnoći.

Osim toga, laktoferin se primjenjuje i kod trudnica i to: kod trudnica koje pate od anemije (umjesto željezo sulfata koji izaziva neželjene reakcije – mučnina, bol u stomaku, opstipacija); kao prevencija korioamnionitisa koji rezultuje prijevremenim porođajem.

1. Administracija laktoferina i laktobacila dovodi do sprječavanja ponavljajućeg vaginitisa u trudnoći i sprječavanja prijevremenog porođaja 28

2. Laktoferin sprječava nastanak bakterijskih vaginoza 29

3. Smanjuje simptome bolnih i obilnih menstrualnih krvarenja 30

4. Laktoferin posijeduje izraženu antivirusnu aktivnost (HPV I herpex virus)31

Vitamin D

Vitamin D (holekalciferol)

Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima koji organizam stvara tokom izlaganja sunčevim zracima. Esencijalan je za ljudsko zdravlje i ima ulogu u metabolizmu kalcijuma. Važan je za zdravlje kostiju, kao i za pravilan imuni odgovor.

Također, najnovija naučna saznanja povezuju nedostatak vitamina D sa razvojem bakterijskih vaginoza i prijevremenim porođajima. Zbog toga se preporučuje dodatno uzimanje vitamina D tokom trudnoće, kao i kod pojave svih uro-vaginalnih infekcija. 32-33

Lista referenci

 1. Ann E. Stapleton, Au-Yeung et al. Randomized, placebo-controlled phase 2 trial of a Lactobacillus crispatusprobiotic given intravaginally for prevention of recurrent urinary tract infection. Clin Infect Dis. 2011 May
 2. Rizzo, M. Fiorentino, E. Buommino et al. Lactobacillus crispatus mediates anti-inflammatory cytokine interleukin-10 induction in response to Chlamydia trachomatis infection in vitro.Int J Med Microbiol, 2015 Dec;305(8):815-27.
 3. Nardini, R. Palomino, C. Parolin, L. Laghi et al. Lactobacillus crispatus inhibits the infectivity of Chlamydia trachomatis elementary bodies, in vitro study. Sci Rep. 2016; 6: 29024.
 4. Rizzo, A. Losacco, C .Carratelli. Lactobacillus crispatus modulates epithelial cell defense against Candida albicans through Toll-like receptors 2 and 4, interleukin 8 and human β-defensins 2 and 3. Immunol Lett, Nov-Dec 2013;156(1-2):102-9.
 5. Donnarumma, A. Molinaro, D. Cimini, C. De Castro. Lactobacillus crispatus L1: high cell density cultivation and exopolysaccharide structure characterization to highlight potentially beneficial effects against vaginal pathogens. BMC Microbiol. 2014; 14: 137.
 6. Jeny P. Ghartey,Benjamin C. Smith, Zigui Chen,Niall Buckley,  Yungtai Lo, Adam J. Ratner, Betsy C. Herold and Robert D. Burk actobacillus crispatus Dominant vaginal microbiome Is associated with inhibitory activity of female genital tract secretions against Escherichia coli. PLoS One. 2014; 9(5): e96659.
 7. Hanna G. Gebremariam et al. Lactobacillus gasserisuppresses the production of proinflammatory cytokines in helicobacter pylori-infected macrophages by inhibiting the expression of ADAM17. Immunol., 04 October 2019 
 8. Kadooka, M. Sato, A. Ogawa, M. Miyoshi, H. Uenishi et al. Effect of Lactobacillus gasseri SBT2055 in fermented milk on abdominal adiposity in adults in a randomised controlled trial. Br J Nutr, 2013 Nov 14;110(9):1696-703.
 9. Y Kadooka,  Sato, K. Imaizumi, A. Ogawa, K. Ikuyama, Y. Akai, M. Okano, M. Kagoshima, T. Tsuchida. Regulation of abdominal adiposity by probiotics (Lactobacillus gasseri SBT2055) in adults with obese tendencies in a randomized controlled trial. Eur J Clin Nutr, 2010 Jun;64(6):636-43.
 10. Masayuki Uchida, Orie Kobayashi.Effects of Lactobacillus gasseri OLL2809 on the induced endometriosis in rats. Biosci Biotechnol Biochem, 2013;77(9):1879-81.
 11. Hiroyuki Itoh, Masayuki Uchida, Toshihiro Sashihara et al. Lactobacillus gasseriOLL2809 is effective especially on the menstrual pain and dysmenorrhea in endometriosis patients: randomized, double-blind, placebo-controlled study. Cytotechnology. 2011 Mar; 63(2): 153–161.
 12. Fabrice Atassi,Dominique Brassart, Philipp Grob, Federico Graf, Alain L. Servin. Vaginal Lactobacillus isolates inhibit uropathogenic Escherichia coli. FEMS Microbiology Letters, Volume 257, Issue 1, April 2006, Pages 132–138.
 13. Amanda L. Prince, Kathleen M. Antony, Derrick M. Chuand Kjersti M. Aagaard. The Microbiome, Parturition, and Timing of Birth: More questions than answers. J Reprod Immunol. 2014 Oct; 0: 12–19.
 14. F W Edens, C R Parkhurst, A Casas, W J Dobrogosz. Principles of ex ovo competitive exclusion and in ovo administration of Lactobacillus reuteri. Poult Sci, 1997 Jan;76(1):179-96.
 15. Qinghui Mu, Vincent J. Tavella, and Xin M. Luo. Role of Lactobacillus reuteriin human health and diseases. Front Microbiol. 2018; 9: 757.
 16. Mohammad Ali Pourmirzaiee, Fatemeh Famouri, Wida Moazeni, Akbar Hassanzadeh& Maryam Hajihashemi. The efficacy of the prenatal administration of Lactobacillus reuteri LR92 DSM 26866 on the prevention of infantile colic: a randomized control trial. European Journal of Pediatrics volume 179, pages1619–1626(2020)
 17. H Szajewska, M Kołodziej. Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea in children and adults. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Nov;42(10):1149-57.
 18. Sriparna Basu, Dilip Kumar Paul, Sutapa Ganguly, Mridula Chatterjee, Pranab Kumar Chandra. Efficacy of high-dose Lactobacillus rhamnosus GG in controlling acute watery diarrhea in Indian children: a randomized controlled trial J Clin Gastroenterol.2009 Mar;43(3):208-13.
 19. Qin Xiang Ng, Christina Peters, Nandini Venkatanarayanan, Yan Yih Goh, Collin Yih Xian Ho, Wee-Song Yeo. Use of Lactobacillus spp. to prevent recurrent urinary tract infections in females Med Hypotheses, 2018 May;114:49-54.
 20. Matthew E Falagas, Gregoria I Betsi, Theodoros Tokas, Stavros Athanasiou. Probiotics for prevention of recurrent urinary tract infections in women: a review of the evidence from microbiological and clinical studies. Drugs, 2006;66(9):1253-61.
 21. Ettore Palma, Nadia Recine, Lavinia Domenici, Margherita Giorgini, Alessandra Pierangeli, Pierluigi Benedetti Panici. Long-term Lactobacillus rhamnosus BMX 54 application to restore a balanced vaginal ecosystem: a promising solution against HPV-infection. BMC Infect Dis. 2018 Jan 5;18(1):13.
 22. Aziz Homayouni, Parvin Bastani, Somayeh Ziyadi, et al. Effects of probiotics on the recurrence of bacterial vaginosis: a review. J Low Genit Tract Dis. 2014 Jan;18(1):79-86.
 23. Gregor Reid, Duane Charbonneau, Julie Erb, Barbara Kochanowski, Dee Beuerman, Russ Poehner, Andrew W Bruce. Oral use of Lactobacillus rhamnosus GR-1 and fermentum RC-14 significantly alters vaginal flora: randomized, placebo-controlled trial in 64 healthy women. FEMS Immunol Med Microbiol2003 Mar 20;35(2):131-4.
 24. M. Coman, M.C. Verdenelli, C. Cecchini, S. Silvi, C. Orpianesi, M. Caspani , F. Mondello and A. Cresci. In vitro evaluation on HeLa cells of protective mechanisms of probiotic lactobacilli against Candida clinical isolates. Journal of Applied Microbiology ISSN 1364-5072
 25. M Murata, J Kondo, N Iwabuchi, S Takahashi, K Yamauchi, F Abe, K Miura. Effects of paraprobiotic Lactobacillus paracaseiMCC1849 supplementation on symptoms of the common cold and mood states in healthy adults. Benef Microbes. 2018 Dec 7;9(6):855-864.
 26. Yen-Po Chen, Chih-An Hsu, Wei-Ting Hung, Ming-Ju Chen. Effects of Lactobacillus paracasei 01 fermented milk beverage on protection of intestinal epithelial cell in vitro. J Sci Food Agric. 2016 Apr;96(6):2154-60.
 27. J Wassenberg, S Nutten, R Audran, N Barbier, V Aubert, J Moulin, A Mercenier, F Spertini. Effect of Lactobacillus paracasei ST11 on a nasal provocation test with grass pollen in allergic rhinitis Clin Exp Allergy. 2011 Apr;41(4):565-73.
 28. Katsufumi Otsuki, Mayumi Tokunaka, Tomohiro Oba, Masamitsu Nakamura, Nahoko Shirato, Takashi Okai. Administration of oral and vaginal prebiotic lactoferrin for a woman with a refractory vaginitis recurring preterm delivery: appearance of lactobacillus in vaginal flora followed by term delivery. J Obstet Gynaecol Res. 2014 Feb;40(2):583-5.
 29. Alessandra Pino, Giuliana Giunta, Cinzia L. Randazzo, Salvatore Caruso, Cinzia Caggia, and Antonio Cianci Bacterial biota of women with bacterial vaginosis treated with lactoferrin: an open prospective randomized trial. Microb Ecol Health Dis. 2017; 28(1): 1357417.
 30. Hiroshi M Ueno, Ran Emilie Yoshise, Tomohiro Sugino, Osami Kajimoto, Toshiya Kobayashi. Effects of a bovine lactoferrin formulation from cow’s milk on menstrual distress in volunteers: A randomized, crossover study. Int J Mol Sci. 2016 May 31;17(6):845.
 31. Peter Drobni, Jonas Näslund, Magnus Evander Lactoferrin inhibits human papillomavirus binding and uptake in vitro Antiviral Res 2004 Oct;64(1):63-8.
 32. Mahshid Taheri, Azam Baheiraei, Abbas Rahimi Foroushani, Bahram Nikmanesh, and Maryam Modarres. Treatment of vitamin D deficiency is an effective method in the elimination of asymptomatic bacterial vaginosis: A placebo-controlled randomized clinical trial. Indian J Med Res. 2015 Jun; 141(6): 799–806.
 33. Lisa M. Bodnar, Marijane A. Krohn, and Hyagriv N. Simhan. Maternal vitamin D deficiency is associated with bacterial vaginosis in the first trimester of pregnancy. J Nutr. 2009 Jun; 139(6): 1157–1161.